Velikonoční projekt Ptáci a velikonoční piknik

02.04.2018 17:43

Ve dnech 26. – 28. 3. 2018 se děti 2. ročníku v rámci velikonočního projektu Ptáci dozvěděly mnoho informací z ptačího světa. Pracovaly s encyklopediemi a kreslily nejrůznější druhy ptáků, o kterých se dočetly. Naučily se zpívat a tancovat píseň Čížečku, čížečku. Vyplňovaly pracovní sešit „Ptáci“ se zajímavými úkoly z českého jazyka a matematiky a zahrály si ptačí pexetria. Vyslechly zajímavou přednášku o výrobě ptačích budek pro různé druhy ptáků a jednu si také samy vyrobily. Nechyběl ani velikonoční piknik, za jehož přípravu všem rodičům moc děkujeme.