Vánoční besídka Čertíci

21.12.2018 10:37

Vánoční besídka 1. ročníku

Na vánoční besídce děti převlečené za čerty a čertice zpívaly nejenom české písničky, ale také mnoho anglických písní, které se naučily ve workshopech. Všechny písničky doprovodily pohybem a tancem, který jim umožnil lepší zapamatování si a porozumění zpívaného textu v anglickém jazyce. U písničky Snowman si užily koulovačku s papírovými koulemi, kdy s radostí zaútočily na své rodiče, kteří jim s hravostí vrátili koule zpět. Děti přednesly také vtipné básničky s čertovskou a vánoční tématikou a za jejich krásné vystoupení je čekal obrovský potlesk od rodičů a velmi chutné občerstvení.