Vánoční besídka Čertíci

05.01.2014 16:13

Na vánoční besídce děti zpívaly převlečenené za čerty a čertice nejenom české písničky, ale také mnoho anglických písní, které se naučily v hodinách workshopu. Všechny písničky jsme spojili s pohybem, který jim umožňuje lepší zapamatování si a porozumění zpívanému textu v anglickém jazyce. Každý čertík přednesl navíc krásně jednu básničku. Za pěkné vystoupení nás rodiče odměnili potleskem. My jsme je za jejich celoroční péči odměnili dárečkem - malým čertíkem z keramiky.