Vánoční besídka - Čertíci

21.12.2013 15:16

Na vánoční besídce děti zpívaly převlečenené za čerty a čertice nejenom české písničky, ale také mnoho anglických písní, které se naučily v hodinách workshopu. Všechny písničky jsme spojili s pohybem, který jim umožňuje lepší zapamatování si a porozumění zpívanému textu v anglickém jazyce. Každý čertík přednesl navíc krásně jednu básničku. Za pěkné vystoupení nás rodiče odměnili potleskem. My jsme je za jejich celoroční péči odměnili dárečkem - malým čertíkem z keramiky.