Plán výuky a domácích úkolů

20.05.2019 09:14

 

Pondělí 20. 5. 2019

M:   PS 17

ČJ:   P 26  PS S 50

PRV: Hospodářská zvířata – test, určování času PS 61

AJ:    PB 26 AB 26, Alph. Book str. 26

 

Domácí úkol: ČJ: napsat vlastní adresu na ofocený předtisk, kterou použijeme při psaní pohledu na škole v přírodě + naučit se ji zpaměti

                      M: Zelený sešit str. 8

      

 

Úterý 21. 5. 2019

ČJ: skládání slov ze slabik, PS S 51

M:  PS 18

AJ: PB 27 AB 27, Alhp. Book27. test ze slovíček At home

ČJ:  Tvůrčí psaní, test na čtení s porozuměním

 

Domácí úkol:

ČJ: číst PS S 51

M: Zelený sešit str. 9

 

Středa 22. 5. 2019

ČJ: Diktát, S 86

AJ: PB 28 AB 28

TV: Atletika, atletická abeceda

ČJ: čtení s porozuměním, S 87 = dopisujeme věty

 

Domácí úkol:

M: Zelený sešit str. 10

ČJ: číst S 87

Anglickou abecedu můžete zkoušet podle youtube

https://www.youtube.com/watch?v=cR-Qr1V8e_w&list=RDcR-Qr1V8e_w&start_radio=1

 

 

Čtvrtek 23. 5. 2019

M: PS 19

AJ: PB 29 AB 29

W: Time to play – to sing the song with the movement

ČJ: Putování se sluníčkem č. 9 = přepis do sešitu ČJ

 

Domácí úkol:

M: Zelený sešit str. 11

 

 

Pátek 24. 5. 2019

M: Fraus logické úlohy

ČJ: Příběh O meluzíní rodince S 88

TV: Atletika

ČJ: Poslech pohádky

 

Použité zkratky:

S = Slabikář

S PS = pracovní sešit ke Slabikáři

PS = pracovní sešit

P = písanka

PZP = Počítáme zpaměti

PB = Pupil´s book

AB = Activity book

Alph. Book = Alphabet book