Plán výuky a domácích úkolů

21.01.2019 09:14

Denní plán výuky a domácích úkolů

Pondělí 21. 1. 2019

M:   P 31, sčítací pyramidy, slovní úlohy

ČJ:  P 33, S 37

PRV:  Můj kamarád, jeho popis. Lidské tělo a jeho popis. PS 39, 40

AJ:    PB 64 AB 64, Alph. book 10

 

Domácí úkol:

M: Modrý sešit str. 25

ČJ: S 37

 

Úterý 22. 1. 2019

ČJ:  P 34, S PS 16

M:  P 32

AJ:  PB 65 AB 65, Alph. book 11

ČJ:  S PS 17, skládání slov ze slabi

 

Domácí úkol:

ČJ:  S PS 16, 17

M: sčítací pyramidy

 

Středa 23.1. 2019

ČJ: Diktát, S 38

AJ: PB 66 AB 66, Alph. book 12

TV: basketbalová průprava, přihrávky míčem

ČJ: P 35 S 40

 

Domácí úkol:

ČJ: S 38

M: Modrý sešit str. 26

 

 

Čtvrtek 24. 1. 2019

M: PS 1,2, práce s mincemi, obchodování

AJ: PB 67 AB 67

W: Skier

ČJ: Přepis vět,  S 39

 

Domácí úkol:

M: Modrý sešit 27

ČJ: S 39

 

Pátek 25. 1. 2019

M: Skupinová práce

ČJ: P 36 S 41

TV: basketbalová průprava, přihrávky míčem

ČJ: Skupinová práce

 

Použité zkratky:

S = Slabikář

S PS = pracovní sešit ke Slabikáři

PS = pracovní sešit

P = písanka

PZP = Počítáme zpaměti

PB = Pupil´s book

AB = Activity book

Alph. Book = Alphabet book