Pasování na čtenáře

14.11.2018 21:43
Dne 14. 11. 2018 proběhlo ve třídě prvňáčků „Pasování na čtenáře“.  V tento slavnostní den děti obdržely Slabikáře a byly pasovány na čtenáře opravdickým mečem. Šerpy s nápisem ČTENÁŘ 2018 si právem prvňáčci zasloužili, protože už čtou první věty a krátké příběhy.