Pasování na čtenáře

17.11.2016 17:38

Dne 14. 11. 2016 proběhlo ve třídě prvňáčků „Pasování na čtenáře“.  Děti v tento slavnostní den obdržely Slabikáře a navíc byly pasovány na čtenáře opravdickým mečem. Šerpy s nápisem ČTENÁŘ 2016 si právem prvňáčci zasloužili, protože už všichni čtou první věty a krátké příběhy.