Pasování na čtenáře

09.11.2013 21:46

Dne 7. 11. 2013 proběhlo ve třídě prvňáčků „Pasování na čtenáře“.  Děti v tento slavnostní den obdržely Slabikáře a navíc byly pasovány na čtenáře opravdickým mečem. Šerpy s nápisem ČTENÁŘ 2013 si právem prvňáčci zasloužili, protože všichni už čtou první věty.