Divadlo Ekologická pohádka

02.04.2018 17:25

Dne 28. 3. 2018 zhlédli žáci 1. a 2. ročníku interaktivní Ekologickou pohádku, která jim pomohla rozvíjet kompetence, které využijí při snižování ekologického dopadu školy a svého jednání na životní prostředí.  Žáci si společně s myškou a veverkou zopakovali správné třídění odpadů a uvědomili si, že všichni musíme šetřit naši planetu Zemi.