Botanická výprava

01.04.2017 16:38

V sobotu dne 1. 4. 2017 se konala Botanická výprava 1. ročníku za jarními rostlinami lužního Polanského lesa – významné ostravské rezervace. Společně s rodiči a dětmi jsme se vydali podél řeky Odry do Polanského lesa. Děti se zde seznámily s významem lužního lesa a rezervace. Naučily se poznávat jarní rostliny: sasanku hajní, sasanku pryskyřníkovitou, prvosenku jarní, plicník lékařský, kyčelnici devítilistou, dymnivku dutou, mokrýš střídavolistý, orsej jarní, zápalici žluťochovitou a česnek medvědí. Na trase děti plnily společně s rodiči úkoly od skřítků. V závěru akce jim za splněné úkoly skřítci ukryli v lese poklad. Na Botanickou výpravu přišlo 70 účastníků. Můžeme být potěšeni, že rodiče a děti na Porgu mají takový zájem o přírodu. Výpravě byla přizpůsobena i předchozí výuka v předmětu prvouka. Děti viděly prezentaci o lese a o rostlinách lužního lesa. Pomocí prezentace se naučily dopředu poznávat jednotlivé rostliny, které pak uměly snadno poznat v jejich přirozeném prostředí.