Botanická výprava

22.03.2014 16:48

V sobotu dne 22. 3. 2014 se konala Botanická výprava ZŠ PORG za jarními rostlinami lužního Polanského lesa – významné ostravské rezervace. Společně s rodiči a dětmi jsme se vydali podél řeky Odry do Polanského lesa. Děti se zde seznámily s významem lužního lesa a rezervace. Naučily se poznávat jarní rostliny: sasanku hajní, sasanku pryskyřníkovitou, prvosenku jarní, plicník lékařský, kyčelnici devítilistou, dymnivku dutou, mokrýš střídavolistý, orsej jarní a česnáček medvědí. Na trase děti plnily společně s rodiči úkoly od skřítků. V závěru akce postavily příbytky pro skřítky a ti jim za odměnu prozradili, kde je v lese ukryt poklad. Letos nám přálo krásné počasí a výpravy se zúčastnilo 70 účastníků. Můžeme být potěšeni, že rodiče a děti na Porgu mají takový zájem o přírodu.Výpravě byla přizpůsobena i předchozí výuka v prvouce. Děti viděly prezentaci o lese a o rostlinách lužního lesa. Pomocí prezentace se naučily dopředu poznávat jednotlivé rostliny, které pak uměly snadno poznat v jejich přirozeném prostředí.