Velikonoční projekt

Velikonoční projekt

25.04.2019 16:50
V rámci třídenního projektu Velikonoce se děti 1. ročníku seznámily s původem svátku, se symboly Velikonoc a jejich významem. Při některých činnostech pracovaly ve čtyřech týmech, při jiných individuálně. Vyráběly kraslice, skládaly jednotlivé postní neděle jako puzzle a sestavovaly...

Velikonoční projekt

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Botanická výprava

Botanická výprava

31.03.2019 20:12
V neděli dne 31. 3. 2019 se konala Botanická výprava 1. stupně za jarními rostlinami lužního Polanského lesa – významné ostravské rezervace. Společně s rodiči a dětmi jsme se vydali podél řeky Odry do Polanského lesa. Děti se zde seznámily s významem lužního lesa a rezervace. Naučily se...

Botanická výprava 2019

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Srdíčkový den

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Beseda s paní spisovatelkou Lenkou Rožnovskou

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Beseda s paní spisovatelkou Lenkou Rožnovskou

Beseda s paní spisovatelkou Lenkou Rožnovskou

10.02.2019 18:00
Dne 30. 1. 2019 se konala ve třídě prvňáčků Beseda s paní spisovatelkou Lenkou Rožnovskou a jejím psem Kuliočkem. Na úvod se děti představily pejskovi Kuliočkovi a ten jim za odměnu dal buď lízanec nebo čenichovku. Poté paní spisovatelka představila dětem své krásné knížky. Společně s...

Vánoční besídka Čertíci

Vánoční besídka Čertíci

21.12.2018 10:37
Vánoční besídka 1. ročníku Na vánoční besídce děti převlečené za čerty a čertice zpívaly nejenom české písničky, ale také mnoho anglických písní, které se naučily ve workshopech. Všechny písničky doprovodily pohybem a tancem, který jim umožnil lepší zapamatování si a porozumění zpívaného textu v...

Vánoční besídka Čertíci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pasování na čtenáře

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře

14.11.2018 21:43
Dne 14. 11. 2018 proběhlo ve třídě prvňáčků „Pasování na čtenáře“.  V tento slavnostní den děti obdržely Slabikáře a byly pasovány na čtenáře opravdickým mečem. Šerpy s nápisem ČTENÁŘ 2018 si právem prvňáčci zasloužili, protože už čtou první věty a krátké příběhy.  

Halloween

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Návštěva keramické dílny - tvoříme andělíčky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

100 let České republiky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Výlet Bílá hora - Štramberk

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Výlet Bílá hora - kamenárka - Štramberk

Výlet Bílá hora - kamenárka - Štramberk

23.09.2018 10:18
Dne 22. 9. 2018 jsme se s prvňáčky a jejich rodiči vydali na výlet po trase Bílá hora - lom Kamenárka - Štramberk. Během výletu jsme pozorovali různé zajímavosti: skálu Váňův kámen, lom Kamenárku a rozhlednu na Bílé hoře. Cestou se děti seznámili s ocúnem jesenním, s plody hlohu obecného, hvozdíkem...

První den ve škole

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Objevitelé vzhůru ke hvězdám

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Objevitelé vzhůru ke hvězdám - škola v přírodě

Objevitelé vzhůru ke hvězdám

26.05.2018 19:36
V rámci projektu „Objevitelé vzhůru ke hvězdám“ se děti 2. ročníku dozvěděly mnoho informací o naší Sluneční soustavě a o dalekém Vesmíru. Jednotlivé týmy  - planety Sluneční soustavy poměřily své síly ve vědomostních a sportovních soutěžích. Děti si vyrobily nejenom...

Den kávy a hudby

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Den kávy a hudby

Den kávy a hudby

11.10.2017 18:00
Dne 2. 10. 2017 jsme se s dětmi zapojili do projektu Den kávy a hudby. V tento den se děti dozvěděly mnoho informací o pěstování a výrobě kávy.  V pracovních listech zaměřených na tuto tématiku vypracovávaly úkoly z českého jazyka a z matematiky. Ve výuce workshopu se...

Výlet na Velký Javorník

Výlet na Velký Javorník

07.10.2017 18:16
Dne 7. 10. 2017 se uskutečnil výlet druháčků a jejich rodičů na Velký Javorník. Po celý výlet nám svítilo sluníčko, což přispělo k výborné náladě. Během túry jsme pozorovali mnoho přírodních zajímavostí a našli jsme také mnoho hřibů. Zdárně jsme dobyli vrchol a poseděli v útulném...

Škola v přírodě Objevitelé po stopách indiánů

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Škola v přírodě Objevitelé po stopách indiánů

Objevitelé po stopách indiánů

27.05.2017 20:20
V rámci projektu "Objevitelé po stopách indiánů" si děti užily v průběhu celého týdne mnoho "indiánských" radovánek, a to jak pohybových, tak tvůrčích a vědomostních. Jednotlivé indiánské kmeny, do kterých byly děti rozděleny, se nejen dověděly spoustu informací týkajících se života indiánů, ale...

Projekt Velikonoce

Projekt Velikonoce

12.04.2017 14:43
V rámci třídenního projektu Velikonoce se děti 1. ročníku seznámily s původem svátku, se symboly Velikonoc a jejich významem. Při některých činnostech pracovaly ve čtyřech týmech, při jiných individuálně. Vyráběly kraslice, skládaly jednotlivé postní neděle jako puzzle a sestavovaly...

Botanická výprava

Botanická výprava

01.04.2017 16:38
V sobotu dne 1. 4. 2017 se konala Botanická výprava 1. ročníku za jarními rostlinami lužního Polanského lesa – významné ostravské rezervace. Společně s rodiči a dětmi jsme se vydali podél řeky Odry do Polanského lesa. Děti se zde seznámily s významem lužního lesa a rezervace. Naučily...

Den svatého Patrika

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Den svatého Patrika

Den svatého Patrika

18.03.2017 10:51
Dne 17. 3. jsme oslavili Den svatého Patrika. Děti se dozvěděly o tom, kde leží Irsko. Seznámily se s přírodními krásami této země, se symboly a zvyky Irska. V rámci projektu vyslechly příběh o svatém Patrikovi a o jeho zásluhách. Dozvěděly se o pokladu skřítků leprikonů, kteří ho pečlivě...